Info ja hinnad

Raamatupidamisteenus

Peame väga oluliseks sooja ja mõistvat suhtumist ettevõtjatesse. Lisaks panustame väga palju oma raamatupidamise tarkvarasse.

Eestis muutuvad seadused ja ärimaastik äärmiselt tihti. Ettevõtja ei pruugi olla alati kõigega kursis. Sellepärast aitamegi koostööpartnereid igapäevaselt ettevõtluse ja maksuküsimustes.

Konsultatsioonid

Anname nõu raamatupidamise, maksude, seaduste ja äristrateegiate teemal.

Alustavale ettevõtjale on esimene konsultatsioon tasuta.

Firmade asutamine

Pakume kiiret ja professionaalset abi firmade asutamisel – nii kiirmenetluse korras kui ka notari juures.

Aitame teid osaühingute, aktsiaseltside, mittetulundusühingute ja sihtasutuste loomisel, samuti füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimisel. Pakume kiiret ja professionaalset abi mõistliku tasu eest.

49 € + riigilõiv